Побратимени градове
Архивен фонд
Профил на купувача
УИН в РОП 00466-2018-0003, ОП-3/16.04.2018 г.: “Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Долни чифлик“
16.04.2018
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата