Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Курсове за „Начална военна подготовка” през 2018 година
08.03.2018

Всеки български гражданин, желаещ да получи начална военна подготовка, може да премине обучение в организираните от Министерството на отбраната обучаващи структури. 

Курсовете за начална военна подготовка се провеждат под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.


За повече информация вижте обявата.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата