Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Преустановени учебни занятия
26.02.2018
Със заповед № 494-1 от 26.02.2018 г. на кмета на община Долни чифлик във връзка с усложнената зимна обстановка са преустановени учебните занятия в училищата в цялата община на 27 и 28 февруари и 1 март 2018 г.
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата