Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг
24.01.2018


Община Долни чифлик, област Варна на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6, ал. 1 - 4 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Долни чифлик уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност - финансиране и съфинансиране на проекти по оперативните програми и фондове на ЕС, както и финансиране на обекти от капиталовата програма на община Долни чифлик.


За повече информация вижте поканата.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата