Архивен фонд
Новини
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг
24.01.2018


Община Долни чифлик, област Варна на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6, ал. 1 - 4 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Долни чифлик уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност - финансиране и съфинансиране на проекти по оперативните програми и фондове на ЕС, както и финансиране на обекти от капиталовата програма на община Долни чифлик.


За повече информация вижте поканата.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси