Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 12.12.2017 г. до 13.12.2017 г. в Национален военен университет „Васил Левски”
21.11.2017


Със заповед № ОХ-1059/10.10.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.


За повече информация въжте обявата.


Приложение 1 - Списък длъжности


Приложение 2 - Нормативи

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата