Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив
21.11.2017

Със заповед ОХ-1160/08.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 28 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив.


За повече информация вижте обявата.
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата