Побратимени градове
Архивен фонд
Профил на купувача
О-5 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни чифлик за период 01.01.2018г.- 31.12.2018г.“ по обособени позиции:
07.11.2017

Обособена позиция № 1: „Улична мрежа - гр. Долни чифлик, път VAR 3170/IV-1175 (Долни чифлик - м. Марин тепе с дължина 3,4 км) и път № VAR1175/III-904/ (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир  от км 0+000  до км 2+300 с дължина 2,300 км);

Обособена позиция № 2: „Улична мрежа - с. Старо Оряхово”;

Обособена позиция № 3: „Улична мрежа - с. Гроздьово, улична мрежа - с. Нова Шипка и път № VAR3176/III-2084 (Гроздьово – х. Бункера с дължина 8,3 км);

Обособена позиция № 4: „Улична мрежа - с. Пчелник”;

Обособена позиция № 5: „Улична мрежа - с. Горен чифлик”;

Обособена позиция № 6: „Улична мрежа - с. Венелин”;

Обособена позиция № 7: „Улична мрежа - с. Детелина”;

Обособена позиция № 8: „Улична мрежа - с. Шкорпиловци”, „Път VAR 1174 (Шкорпиловци – КК „Шкорпиловци - В.З. Тича – Шкорпиловци с дължина 2,2 км)“

Обособена позиция № 9: „Улична мрежа - с. Рудник, улична мрежа - с. Юнец и път VAR 3177/ІІІ – 906 (Рудник - Дюлино - Юнец  от км 0+ 097 до км 2+000 с дължина 2,0 км)”;

Обособена позиция № 10: „Улична мрежа - с. Солник и път № VAR 3171 (Горска барака – Солник с дължина 6,9 км)” и улична мрежа с. Бърдарво;

Обособена позиция № 11: „Улична мрежа - с. Булаир и  път № VAR1175/III-904 (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир от км 19+960 до км 28+500 с дължина 8,6 км)”;

Обособена позиция № 12: „Улична мрежа - с. Ново Оряхово”

Обособена позиция № 13: „Улична мрежа - с.Кривини“;                           

Обособена позиция № 14: „Път VAR1174/I-9 (Старо Оряхово – Ново Оряхово – Шкорпиловци с дължина 11, 2 км)”;

Обособена позиция № 15:  „Път № VAR1175/III-904 (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир  от км 4+000  до км 16+170 с дължина 12,170 км),  от път № VAR 1175/III-904 (Долни чифлик – Кривини – Голица до Етнографски комплекс Кривини с дължина 0,5 км), от път № VAR 1175/III-904 ( Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир  до м. „Стрелбище“ с дължина 1,5 км)”;

Обособена позиция № 16:  „Опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа в община Долни чифлик“02.01.2017 г.
Договор по обособена позиция № 1
Договор по обособена позиция № 2
Договор по обособена позиция № 3
Договор по обособена позиция № 4
Договор по обособена позиция № 5
Договор по обособена позиция № 6
Договор по обособена позиция № 7
Договор по обособена позиция № 8
Договор по обособена позиция № 9
Договор по обособена позиция № 10
Договор по обособена позиция № 11
Договор по обособена позиция № 12
Договор по обособена позиция № 13
Договор по обособена позиция № 14
Договор по обособена позиция № 15
Договор по обособена позиция № 16

27.11.2017 г.
Протокол

15.11.2017 г.
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Съобщение

07.11.2017 г.

Обява

Документация

Техническа спецификация

Образци

Проект на договор

Информация за обява в АОП

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата