Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Честота на сметоизвозване през 2018 година
31.10.2017
Със заповед № РД-1835 от 10.10.2017 г. на кмета на община Долни чифлик са определени границите на районите, вида на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси в съответния район, както и честотата на сметоизвозване през 2018 година. 
За повече информация вижте заповедта.
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата