Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Изследователски доклад и анализ от изследване на потребностите и възможностите за сътрудничество при предлагане на социални и интеграционни услуги на територията на община Долни чифлик
16.10.2017

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДОКЛАД И АНАЛИЗ
ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ПРЕДЛАГАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРАЦИОННИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
Екип провел изследването:
ПРОФ. Д-Р ЕВГЕНИ СТАНИМИРОВ
ДОЦ. Д-Р МАРИЯ СТАНИМИРОВА


Пълен текст на доклада
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата