Побратимени градове
Архивен фонд
Новини
Приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация в Долни чифлик
09.10.2017


Община Долни чифлик, уведомява своите граждани, че на 13.10.2017 г. от 10.30 – 12.30 часа в Дневен център за стари хора, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.

 

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

 

Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата