Архивен фонд
Новини
Стартира процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” по проект BG05M9OP001-2.005-0011-C01 „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик “
25.04.2017


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване”
проект BG05M9OP001-2.005-0011-C01„Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик “
 
Бенефициент:
сдружение „ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО“
 
Партньори:
ОБЩИНА БЯЛА и ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
 
Продължителност на проекта: 19 месеца от 01.05.2017 г. до 30.11.2018 г.
Общ размер на средствата по проекта: 383 564.44 лева.

 

Проекта има за цел да се въздейства положително на представителите на целевата група в него от гледна точка на тяхната успешна социална интеграция и реализация на пазара на труда. Две са основните дейности с редица съпътстващи елементи. Едната, това е професионално обучение. Към нея съпътстващ елемент ще бъде и реализация на пазара на труда и осигуряване на заетост. Лицата в тази дейност ще получат своята нова професия и ще бъдат назначени със средства по проекта на работа за срок от 6 месеца. Другата основна дейност ще бъде  предоставяне на нова иновативна социална услуга-"Мобилен екип за социална и здравна работа на терен". Специалистите и консултантите от мобилното звено ще могат да достигнат и до най-отдалечените и изолирани места и случаи, като окажат съдействие съобразно потребностите на потребителите на тази услуга. В цялото си разнообразие тази иновативна социална услуга ще предлага консултации и работа свързана с целевата група. В нея ще се включат психолози, социални работници, логопеди, терапевти, трудови консултанти, здравни работници, юристи, икономисти. Не на последно място ще бъде и работата с работодателите в региона. Те ще бъдат запознати с възможностите които представя проекта, връзката им с лицата от целевата група по него и тяхното представяне с цел реализацията им на пазара на труда. Всичко това ще бъде съпътствано и с популяризиране на проекта, информационна кампания и социологическо изследване. Целта е продуктите и услугите следствие на дейностите по проекта да се използват дългосрочно, целесъобразно, ефективно и устойчиво.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси