Архивен фонд
Новини
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността "Експерт, програми и проекти" към Агенция по заетостта
11.04.2017
Агенцията по заетостта обявява подбор за свободни работни места за длъжността "Експерт, програми и проекти" към Агенция по заетостта, по проект BG05M9OP11.016 "Ваучери за заети лица" с място на работа на територията на дирекция "Регионална служба по заетостта" (ДПСЗ) - Варна. За повече информация вижте обявата на Агенцията по заетостта.
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси