Архивен фонд
Профил на купувача
9059146 - Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Долни чифлик за период 1.01.2017г.- 31.12.2017г.“ по обособени позиции
28.11.2016
 • Обособена позиция № 1: „Улична мрежа - гр. Долни чифлик, път VAR 3170/IV-1175 (Долни чифлик - м. Марин тепе с дължина 3,4 км) и път № VAR1175/III-904/ (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир от км 0+000  до км 2+300 с дължина 2,300 км);
 • Обособена позиция № 2: „Улична мрежа - с. Старо Оряхово”;
 • Обособена позиция № 3: „Улична мрежа - с. Гроздьово, улична мрежа - с. Нова Шипка и път № VAR3176/III-2084 (Гроздьово – х. Бункера с дължина 8,3 км);
 • Обособена позиция № 4: „Улична мрежа - с. Пчелник”;
 • Обособена позиция № 5: „Улична мрежа - с. Горен чифлик”;
 • Обособена позиция № 6: „Улична мрежа - с. Венелин”;
 • Обособена позиция № 7: „Улична мрежа - с. Детелина”;
 • Обособена позиция № 8: „Улична мрежа - с. Шкорпиловци”;
 • Обособена позиция № 9: „Улична мрежа - с. Рудник, улична мрежа - с. Юнец и път VAR 3177/ІІІ – 906 (Рудник - Дюлино - Юнец от км 0+ 097 до км 2+000 с дължина 2,0 км)”;
 • Обособена позиция № 10: „Улична мрежа - с. Солник и път № VAR 3171 (Горска барака – Солник с дължина 6,9 км)”;
 • Обособена позиция № 11: „Улична мрежа - с. Булаир и път № VAR1175/III-904 (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир от км 19+960 до км 28+500 с дължина 8,6 км)”;
 • Обособена позиция № 12: „Улична мрежа - с. Ново Оряхово”
 • Обособена позиция № 13: „Улична мрежа - с. Кривини и улична мрежа - с. Бърдарево”;
 • Обособена позиция № 14: „Път VAR1174/I-9 (Старо Оряхово – Ново Оряхово – Шкорпиловци с дължина 11, 2 км)”;
 • Обособена позиция № 15: „Път № VAR1175/III-904 (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир  от км 4+000  до км 16+170 с дължина 12,170 км),  от път № VAR 1175/III-904 (Долни чифлик – Кривини – Голица до Етнографски комплекс Кривини с дължина 0,5 км), от път № VAR 1175/III-904 ( Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир  до м. „Стрелбище“ с дължина 1,5 км)”;
 • Обособена позиция № 16: „Път VAR 1174 (Шкорпиловци – КК „Шкорпиловци - В.З. Тича – Шкорпиловци с дължина 2,2 км)“Обява

Документация

Образци

Проект на договор

Информация за обява в АОП

30.11.2016 г.
Отговор на въпрос

06.12.2016 г.
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Съобщение за отваряне на оферти

16.12.2016 г.
Протокол

28.12.2016 г.
Договор 1

Договор 2

Договор 3

Договор 4

Договор 5

Договор 6

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 289

19.01.2017 г.

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 283

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 284

 

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси